Jazz

Velenje

Velenjska jazzovska zgodba

Dobrodošli na strani ​www.jazz-velenje.si, ki združuje štiri najpomembnejše jazzovske zgodbe v mestu Velenje.

Programska usmeritev festivalov je skozi bogato zgodovino vezana na odmevno jazzovsko glasbeno produkcijo, znotraj katere se s svojimi glasbenimi projekti in z glasbenimi gosti predstavljajo vsi najvidnejši slovenski jazz ustvarjalci na avtorskih koncertih.

Max klub Jazz festival v Velenju je že od svojih začetkov na odru gostil največje slovenske jazzovske umetnike v sodelovanju s priznanimi tujimi glasbenimi ustvarjalci in poustvarjalci.

Besedila:
Matjaž Šalej, Tjaša Krušnik

Fotografija:
Arhiv Max klub, Ksenija Mikor

Glavni urednik:
Jure Pukl

Koncerti

Festivali

Izvajalci

Klinike

Lokacije

Max klub

Lokal v Rdeči dvorani v Velenju, pod imenom Max Klub deluje že od leta 1991. Gostil je odlične priznane slovenske in tuje glasbenike, umetnike, razstave in preko 300 različnih kulturnih, koncertnih in ostalih prireditev.

Mozaik Bar

Bar Mozaik je v Domu kulture Velenje. S svojo veliko in sončno teraso vabi na odlične kavice. Na odru pod magnolijami organizirajo številne koncerte in dogodke.

GŠ Fran Korun Koželjski

Je steber kulturno-umetniškega ustvarjanja na glasbenem področju in ena največjih, najbolj znanih in uspešnih slovenskih glasbenih šol danes z jasno prepoznavnim pomenom za slovenski kulturni prostor.

Pokrovitelj

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m. Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski del Šaleške doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev šesto največje v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno.

Severno obrobje občine sega v hribovit svet, ki se razteza od Razborja do Graške Gore in preko prebojne doline Pake v Hudi luknji do Paškega Kozjaka. Vzhodna meja občine poteka po Dobrnskem podolju, preko potoka Pirešica, proti jugu na Ponikovsko planoto in Ložniško gričevje, ki Šaleško dolino ločujeta od Spodnje Savinjske doline. Zahodna meja občine razpolovi Šaleško dolino v smeri sever-jug na območju nekdanje vasi Preloge, kjer danes pod dolinskim dnom poteka v Premogovniku Velenje najintenzivnejši odkop lignita. Meja se nadaljuje po spodnjem toku potoka Velunja do podnožja Graške Gore.

Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Esotech …) in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi. Velenje ima status mestne občine.

Sponzorji in donatorji